yuu - shin -kan

De naam Yushinkan heeft de dojo in 1998 van Vitalis sensei gekregen. De Japanse karakters betekenen zoveel als uitnemendheid of moed (yuu), geloof of zelfvertrouwen (shin) en dojo of vereniging, met andere woorden de plaats waar een budo-discipline wordt beoefend (kan). Yagyu Munenori schreef uitgebreid over de deugd van yuu en wat deze betekent voor een zwaardmeester in zijn essay Go Ho Ken. Yushinkan is ook de naam van de dojo van Nakayama Hakudo in Tokyo. Nakayama sensei was de zestiende grootmeester in de traditie van Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (in de Shimomura tak), en is de grondlegger van het hedendaagse Muso Shinden Ryu iaido. Yushin, dat ook zoiets als het hebben van vertrouwen in hetgeen je doet of 'ambitie' kan betekenen, is één van zijn bijnamen: Nakayama Hakudo Yushin Hiromichi. Yushin kan, tenslotte, ook 'weer nieuw' betekenen. De originele kalligrafiën zijn voor Yushinkan gemaakt door Richard Boel.

Kalligrafie: R. Boel

Yushinkan.
Kalligrafie: R. Boel.